Kontakt

Dyrekcja - Ewelina Kujawska

Lokalizacja Szkoły

Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Brzechwy w Taunton mieści się w budynku St. George’s Catholic School w Taunton
adres:
The Mount, Taunton, TA1 3NR.