Kontakt

Dyrekcja - Ewelina Kujawska

Lokalizacja Szkoły

Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Brzechwy w Taunton mieści się w budynku Parkfield Primary School w Taunton
adres:
Parkfield Primary School, Parkfield Road, Taunton, TA1 4RT