Kontakt

Dyrekcja - Michał Pużyński

Lokalizacja Szkoły

Ze względu na pandemię Covid-19 i związane z nią obostrzenia, adres Polskiej Szkoły Sobotniej im. Jana Brzechwy zostanie potwierdzony wkrótce.