Nowy Rok Szkolny 2020/2021

Tlo 5

Drodzy Rodzice i Opiekunowie

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku
szkolnego 2019/2020 informujemy, iż wszyscy uczniowie
otrzymują promocję do następnej klasy.

Ze względu na zaistniałą sytuację w jakiej się wszyscy znaleźliśmy
Świadectwa Szkolne zostaną wysłane do Państwa drogą
elektroniczną oraz wręczone w nowym roku szkolnym.

Jednocześnie informujemy iż zapisy na rok szkolny
2020/2021 będą prowadzone online za pomocą formularza
dostępnego na stronie szkoły
i poniżej.

Przed zapisem prosimy o zapoznanie się z regulaminem
naszej szkoły
. Wypełniony formularz prosimy
odesłać na adres e-mail szkoły szkolataunton@wp.pl do dnia
30.06.2020 roku.

W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących
działalności szkoły wszelkie informacje będą
przekazywane bezzwłocznie na stronie szkoły.

Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Brzechwy w Taunton
prowadzi działania aktualizujące i dostosowujące internetowy
portal szkolny do możliwości pracy zdalnej w przypadku
przedłużenia się lub wprowadzenia nowych restrykcji w
odniesieniu do COVID-19.

Nauczanie przez internet oparte będzie na zasadach
obowiązujących w polskiej podstawie programowej realizowanej
przez nasza szkole z zachowaniem wszelkiej dbałości oraz
zasad wzajemnej współpracy, której nadrzędnym celem jest
edukacja dzieci w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze oraz
poszerzanie pojęcia polskości wśród nas – Polaków żyjących
na emigracji.