Rada Rodziców

Przewodnicząca – Marta Mikulecka

Zastępca przewodniczącego – Irena Królikowska

Skarbnik – Krystian Makucewicz

Sekretarz – Patrycja Guillemin

Członkowie zwyczajni:

  • Monika Czaplinska,
  • Ilona Skruczaj,
  • Beata Kedzierska,
  • Paulina Ozog,
  • Marzena Courtney